Politica de confidentialitate

S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D solicită nume, date CI/CNP, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienţii săi in scopul intocmirii facturilor si certificatelor conform reglementarilor in vigoare.

Furnizarea datelor personale nu implica nicio obligatie din partea clientilor S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date.

 

Ne rezervam dreptul de a anula comenzile ce contin date incomplete sau facute fara informatii de baza, ca telefon de contact, adresa si date CI/CNP.


S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat si NU va vinde, NU va închiria şi NU va face barter aceste informatii.


Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate se vor afisa la sediul S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D si pe site-ul aflat in proprietatea S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor.


Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.


S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără nevoie de preaviz.


Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor aflate pe site, cu excepţia deţinătorului său legal – S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D, fără acordul prealabil al S.C. SD PROINVEST S.R.L.-D, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca SD PROINVEST S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Garantam securitatea si confidentialitatea datelor transmise prin sistemul informatic

 

 

1. Ce este un cookie?1.1. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web www.sd-modelcar.ro1.2. Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează sd-modelcar.ro., iar acesta transmite informații către browser, fiind creat un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou sd-modelcar.ro, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul sd-modelcar.ro. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță sd-modelcar.ro de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul site.Exemplu:

Pentru un utilizator de Windows XP și Mozilla Firefox, cookie-urile stocate în calculatorul său se găsesc la următoarea locație: C: Documente și Setări[nume_de_utilizator]DateleAplicațiilorMozillaFirefoxProfiluri[nume_profil].defaultcookies.sqlite Un cookie poate arăta așa: SNID50=eR0azHquz-E32l1B7uLIasD63_ZWxrS9fkAc37Z4CQ=Q4levhdDnydqiJGNgoogle.ro/verify 9728 2076339328 30210107 446809680 30173295 *2. Scopul Cookie-urilor si temeiul legal2.1. Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și sd-modelcar.ro. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe sd-modelcar.ro, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa sd-modelcar.ro fără să fie nevoie să se autentifice din nou.2.2. În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe sd-modelcar.ro, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul sd-modelcar.ro.2.3. În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe sd-modelcar.ro, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.2.4. De asemenea, cookie-urile pot oferi sd-modelcar.ro posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.2.5. Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.2.6. Astfel, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE ), prevede că:“Art. 5 alin. (3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.”2.7. Aceste prevederi au fost transpuse în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare:“Art. 4 alin. (5) - Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

1. abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;

2. abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:

i. să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;

ii. să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii.(5-1) Acordul prevăzut la alin. (5) lit. a) poate fi dat şi prin utilizarea setărilor aplicaţiei de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat acordul.(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic la informaţia stocată în următoarele cazuri:

1. atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;

2. atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.”2.8. Conform acestor din urma prevederi, utilizarea cookie-urilor third party este permisă cu următoarele condiții:1. informarea utilizatorilor, într-o manieră clară, completă și ușor accesibilă, în legătură cu:

plasarea, de către un anumit site web, de cookie-uri în memoria calculatorului utilizatorului;
scopul utilizării cookie-urilor (informațiile stocate în cookie-uri și scopul în care aceste informații sunt utilizate);
modalitățile prin care utilizatorul poate șterge cookie-urile sau poate refuza accesul unor terți la informațiile stocate de respectivele cookie-uri;
2. obținerea acordului utilizatorului pentru plasarea de cookie-uri și pentru utilizarea informațiilor conținute de către acestea.

3. deși acordul utilizatorilor poate fi exprimat și prin utilizarea setărilor browser-ului folosit pentru navigarea pe Internet, este necesar ca și în acest caz să existe o informare prealabilă a utilizatorului în legătură cu plasarea de cookie-uri și cu scopul acestora.